АТЛАНТ

Давным-давно, в далекой-далекой галактике шли «Атлантические войны» за Чистоту

Главные сражения развернулись за планету Чистота. Последней надеждой на победу стала космическая станция «Атлантида», созданная учеными для защиты жителей планеты. Станция — главный штаб и мозговой центр защитников Чистоты, находится под чутким управлением неутомимых высокоинтеллектуальных роботов-Атлант. Со станции вы будете получать свои боевые задания.

Ваша миссия — разведка и разгадка коварных планов захватчиков.

Да пребудет с вами Сила!

Я готов, запишите меня!

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «АНТЛАНТИЧНІ ВІЙНИ» на сайті http://i.ua

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1. Ці Правила проведення Рекламної акції «Атлантичні війни» на сайті http://i.ua (далі – Правила) розроблені з метою визначення умов, порядку, строків та місця проведення рекламної акції (далі – Конкурс/Акція/Гра).

2. Організатором (що є і Виконавцем) Конкурсу є адміністрація сайту http://i.ua Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» (далі – Організатор), що розташоване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара,50, тел: 495-45-65.

3. Замовник Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ КЬЮ МЕДІА» (03113, м. Київ, пр. Перемоги 68/1, оф. 62, ЄДРПОУ 32830329).

4. Для проведення Конкурсу та підведення підсумків Організатор створює Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) склад якого додається до Правил. Оргкомітет в своїх діях керується діючим законодавством України та цими Правилами і несе відповідальність за їх дотримання.

5. Конкурс проводиться з метою підвищення інтересу до торгівельної марки «ATLANT», розповсюдження інформації про товари торгової марки «ATLANT», підтримання у споживачів обізнаності про такі товари, інтересу та споживчого попиту на ці товари, сприяння збільшенню обсягів продажу товарів на території України, а також сайту http://i.ua (далі – Сайт), розширення аудиторії користувачів Сайту, нагородження подарунками (або по тексту цих Правил заохочувальними подарунками) переможців Конкурсу.

6. Місце проведення Конкурсу: 01033, м. Київ, вул. Гайдара,50. Строк проведення Конкурсу: «Атлантичні війни» з 10 квітня 2013 року по 30 квітня 2013 року включно.

7. В Конкурсі можуть брати участь громадяни України, які на момент проведення Конкурсу досягли 18-річного віку (далі – «Учасник»). Взяти участь у Конкурсі можуть лише ті учасники, які повністю погоджуються (факт участі в грі прирівнюється до факту беззаперечної згоди Учасником з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, та які не мають обмежень, зазначених у п.7. цих Правил.

8. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Конкурсі:

8.1.1. Працівники та представники або залучені треті особи по врученню заохочень Конкурсу, Організатор, Замовник Конкурсу та будь-які інші компанії, які беруть участь в підготовці та/чи проведенні Конкурсу (співробітники офіційних дилерських центрів Замовника та члени їх сімей);

8.1.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 8.1.1. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся);

8.1.3 Особи, яким на момент проведення Конкурсу ще не виповнилось 18 років.

9. Для реєстрації, як Учасник Конкурсу, можна скористатися логіном через будь-яку існуючу поштову скриньку, соціальну мережу, також автореєстрацію через I.UA, якщо є вже зареєстрований паспорт на порталі. У будь-якому із запропонованих варіантів реєстрації як Учасника, заповнення паспорта I.UA (https://passport.i.ua/) є обов'язковим.

10. Участь в Конкурсі означає, що Учасник ознайомився з Правилами та згоден з їх умовами.

ЗМІСТ АКЦІЇ:

11. Після реєстрації як Учасник Конкурсу, що визначений п. 8 цих Правил, Користувачі Сайту у період з 10 квітня 2013 року по 30 квітня 2013 року включно (але до 23:59:59), грають в гру (квест), яка розташована за адресою http://atlant.i.ua , метою якої є відповідь на 75 завдань-запитань квесту, із зазначенням локації і підказками (по 5 питань у день, в будні дні з 11:00 до 18:00)

12. В залежності від складності запитання Учаснику зараховуються бали, від 1 (одного) до 5 (п’яти).

13. Учасник, який першим правильно надасть відповідь на запитання квесту, отримує подвоєну кількість балів за це запитання.

14. Серед Учасників Акції, які на момент закінчення конкурсу 30 квітня 2013 (до 23:59:59) наберуть найбільшу кількість балів, Оргкомітетом Організатора Конкурсу 01 травня 2013 р. визначається 10 осіб, де з них:

- Головний Переможець Конкурсу;

- Переможець Конкурсу, що отримує друге місце;

- Переможець Конкурсу, що отримує третє місце;

- 7 інших Учасників, які здобудуть право на отримання заохочувальних подарунків.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ

15. 01 травня 2013 о 13:00 годині Оргкомітет проводить засідання на якому визначається Головний переможець Конкурсу та два переможця Конкурсу, що отримують друге і третє місце та 7 інших (Сім) Учасників, які здобудуть право на отримання заохочувальних подарунків.

16. За результатами засідання Оргкомітету складається протокол, який міститиме імена Головного переможця та два переможця Конкурсу, що отримують друге і третє місця та 7 інших Учасників, які здобудуть право на отримання заохочувальних подарунків, а також найменування подарунків. Протокол підписує голова та члени Оргкомітету. Про виграш вище зазначених осіб буде поінформовано шляхом надіслання повідомлення електронною поштою на адресу, яку Учасник вказав при заповненні форми з контактними даними. Результати розіграшу можуть бути опубліковані на Сайті 01 травня 2013 року.

17. Період видачі подарунків – з 10 травня 2013 по 09 червня 2013 включно. Або у інший строк, про що Організатором визначається у надісланому повідомленні відповідно до п. 15 цих Правил. Після закінчення цього строку Учасник втрачає право на отримання подарунку.

18. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД.

18.1. Подарунковий Фонд за цими Правилами поділяється на:

- подарунки по кількості балів – перше, друге та третє місце;

- всі інші заохочувальні подарунки.

18.2. Перше місце надається Головному Переможцю – Холодильник.

Друге місце надається одному з перших 9 учасників по кількості балів – Пральна машинка.

Третє місце надається другому з перших 9 учасників по кількості балів – Пральна машинка.

Інші заохочувальні подарунки – блокноти, ручки та футболки.

18.3. Під подарунковим фондом (подарунком), що надаються Головному Переможцю та переможцям, що отримали друге та третє місце, мається на увазі їх право придбати його за фіксованою ціною 12,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 20% - 2,00 грн.). А подарунки, що надаються іншим учасникам мається на увазі їх право придбати його за фіксованою ціною 0,50 грн. (в т.ч. ПДВ – 20% - 0,08 грн.).

19. Результати визначення Переможців та учасників, що отримують заохочувальні подарунки Рекламної акції є остаточними і оскарженню не підлягають. Організатором гарантується об'єктивність проведення визначення переможців.

20. Організатор Рекламної акції не вступає в будь-які спори щодо: визнання будь-якого Учасника Переможцем Рекламної акції та учасником, що отримує заохочувальні подарунки, прав на отримання Подарунку, права власності на Подарунок.

21. Організатор не несе відповідальності щодо використання Подарунку Учасниками після їх одержання.

ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ

22. Щоб отримати подарунок, Учасник, отримавши від Організатора повідомлення електронною поштою відповідно до п. 15 цих Правил повинен відповісти Організатору до «26» травня 2013 року шляхом надання наступної інформації:

а) П. І. Б., місце проживання, вік, контактний номер телефону;

б) прикріпити до електронного листа копію свого паспорта (першої, другої сторінок і сторінки з реєстрацією місця проживання), копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

в) підтвердження оплати вартості подарунка (порядок оплати вартості подарунка буде зазначений у повідомленні Організатора).

23. Якщо дані пункту 22 цих Правил надаються недостовірні, та/або не у повному обсязі, такий Учасник Рекламної акції втрачає право на отримання Подарунка.

24. Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник не в змозі отримати Подарунок за результатами Рекламної акції у зв’язку з відсутністю у нього необхідних документів.

25. Організатор Рекламної акції залишає за собою право не приймати до участі в Конкурсі Учасників, які непрямим або прямим методом намагалися реалізувати або реалізували вплив на Оргкомітет, з метою отримання Подарунку.

26. Учасники, які отримують Подарунок, не можуть отримати еквівалент Подарунка в грошовій формі.

27. Подарунок, згідно з правилами Рекламної акції, вручається Учаснику, що виконав усі її умови у строк, що визначений п. 17 цих Правил. Порядок одержання подарунків буде зазначений у повідомленні відповідно до п. 16 цих Правил.

28. У випадку, якщо Головний Переможець та 9 учасників за певними причинами, не залежними від Організатора, не отримали Подарунки, вони не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАТОРА ТА ЗАМОВНИКА

28. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, що стало результатом збоїв у телекомунікаційних, енергетичних мережах тощо, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу Організатора тощо.

29. Замовник має право відмовити Переможцю Конкурсу в наданні Подарунку, якщо Переможець Конкурсу та Учасники, що здобувають право на отримання заохочувальних подарунків надав про себе недостовірну інформацію, або будь-яким іншим чином порушив ці Правила.

30. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Переможцем Конкурсу внаслідок використання ним Подарунку чи участі в Конкурсі.

31. Організатор не несе жодної відповідальності за якість Подарунків.

32. Замовник та Організатор не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: стихійні лиха, пожежа, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Замовника обставини.

33. В рамках проведення Рекламної Акції, щодо Учасників Акції буде забезпечено нарахування та сплата усіх податків, згідно чинного податкового законодавства України.

ІНШІ УМОВИ

34. Інформація про Рекламну акцію, в тому числі, ці Правила, будуть опубліковані на Сайті http://i.ua

35. Беручи участь в Рекламній акції, її Учасники надають тим самим свою беззастережну згоду на публічне розкриття Організатором та/або Замовником особистої інформації про Учасників Рекламної акції у будь-якій формі і будь-яким засобом на розсуд Організатора та/або Замовника. Особистою інформацією є: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, фото переможця.

36. Участь у Рекламній акції означає ознайомлення Учасника з даними Правилами і повну і беззастережну згоду на участь у Рекламній акції на умовах цих Правил.

37. У разі виникнення ситуації, в результаті якої можливе неоднозначне трактування даних Правил, а також виникнення будь-яких спірних питань і питань, не врегульованих даними Правилами, рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає.

38. Організатор за узгодженням із Замовником та Замовник залишають за собою право змінювати умови, терміни Рекламної акції, порядок видачі Подарунків та їхній перелік, призупиняти, відміняти її проведення, про що зобов’язується повідомити Учасників шляхом розміщення такої інформації на Сайті Організатора «http://i.ua». При цьому, як Замовник, так і Організатор не несуть відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Конкурсу умов, передбачених цими Правилами.

39. Добровільно, надаючи особисті (персональні) дані про себе, Учасники Конкурсу підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження таких даних Замовником та уповноваженими особами Замовника в межах, передбачених цими Правилами, з метою належного проведення Конкурсу, які будуть вживати усі необхідні заходи для захисту даних від їх неправомірного розголошення.

39.1. Учасник акції надає згоду, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Організатору на обробку та використання своїх персональних даних.

Організатор повідомляє Учасника Акції про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким можуть бути передані персональні дані, а також про те, що з моменту набуття статусу Учасника Акції його персональні дані включені до баз персональних даних Організатора. З моменту набуття статусу Учасника Акції він погоджується на строк обробки повідомлених персональних даних – 10 (десять) років.

39.2. Участь в Акції означає автоматичне ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з цими Правилами та зобов’язання їх виконувати.

40. Дана Рекламна Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.

41. Організатор не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.